Our Stars


NEET Rankers
11 rankers out of our 20 aspirants
 • Snehal Shinde
 • Dhananjay Kalyani
 • Smita Pawar
 • Niya Doiphode
 • Mangesh Shelke
 • Rohan Godage
 • Yogesh Tilwane
 • Vaidehi Jagdale
 • Pratik Murkute
 • Swapnil Gaikwad
 • Rashmi Umate.
12th Board
 • Ishika Pal
 • Tejas Pathak
 • Gopalkrishna Nambiar
 • Kevin Cheruthuruthy
 • Kirti Belhekar
JEE Rankers
5 rankers out of our 15 aspirants.
 • Chaitanya Yeole
 • Tejas Bhawat
 • Ishika Pal
 • Kirti Belhekar
 • Ajinkya Mohite
CET Rankers
 • Akshay Shah
 • Tejas Bhagwat
 • Swaraj Patil
 • Ishika Pal
 • Kirti Belhekar
 • Divya Pathak