Our Stars

JEE
 • Sumedh Patkar
 • Patil Tushar
 • Gondkar Dhananjay
 • Kadam Siddharth
 • Pattil Roshan
 • Manasi Kamble
 • Bade Swapnil
 • Suryavanshi Apeksha
12th Science
 • Kankaria Anuj R. - 96.66%
 • Anjaria Rohan - 96.66%
 • Sumedh Patkar - 93.66%
10th
 • Adoni Prachi - 96.66 %
 • Shinde Pranali - 96.60%
 • Nila Abhishek - 96.20%
 • Mote Shubham - 96.00%